Umeće ljubavi (Erich Fromm)

Da li je ljubav trajno osećanje zanesenosti koje obuzima dvoje ljudi, ili je to čin koji podrazumeva mnogo više ulaganja i truda od samo prepuštanja osećanju? Erih From, dugogodišnji psihoanalitičar i socijalni psiholog detaljno, i veoma jasnim jezikom objašnjava šta je ljubav, i šta je potrebno da bi smo je razvili i uživali u njenoj punoći.