Mehanizmi odbrane - Projektivna identifikacija

Projektivna indentifikacija je složen mehanizam odbrane čiji je termin u psihoanalizu uvela Melani Klajn. Pored nje, dinamiku projektivne identifikacije opisao je britanski psihoanalitičar Bion koji tvrdi da ona nije samo klasična patologija, već način komuniciranja deteta sa majkom na preverbalnom nivou – u vreme kada dete nije još razvilo sposobnost govora i izražavanja svojih emocija putem njega. Ona je primitivan način komunikacije izmedju majke i deteta, koji nas prati tokom čitavog života.

Trihotilomanija - nezadrižvo čupanje sopstvenih dlaka

Trihotilomanija (TTM engl.) je registrovana kao opsesivno kompulsivni poremećaj u okviru DSM-V (Dijagnostički i statistički priručnik za mentalne poremećaje), poznatija kao poremećaj koji podrazumeva nezadrživ impuls čupanja sopstvenih dlaka. Neki psiholozi je svrstavaju u grupu "poremećaja kontrole impulsa" zajedno sa kleptomanijom, patološkim kockanjem i piromanijom, što znači da osobe nisu u stanju da se odupru jakim impulsima za čupanjem vlastitih malja. Neki čak smatraju da se radi o vrsti adikcije (zavisnosti).

Histrionični poremećaj ličnosti

Pre nekoliko stotina godina veliki engleski pesnik, filozof i dramski pisac Vilijam Šekspir rekao je: „Život je pozornica na kojoj svako igra svoju ulogu.“ Ova izjava upućena je svakom pojedincu koji obitava na planeti Zemlji. Medjutim, kada bismo nekako preformulisali ovu rečenicu i stavili je u kontekst osobe sa histrioničnim poremećajem, ona bi glasila: „Život je pozornica na kojoj samo ja želim da igram svoju ulogu.“