Id, Ego i Superego

Prema psihijatru Sigmundu Frojdu, u svojoj čuvenoj psihoanalitičkoj teoriji naveo je da se ljudska ličnost sastoji iz 3 elementa. Ova tri elementa poznata su kao: ID,  Ego i Superego. Te tri komponente rade zajedno na stvaranju ljudskog ponašanja i delovanja. Svaka komponenta daje svoj doprinos ličnosti, i sva tri elementa međusobno sarađuju.