Najčešća pitanja

Koliko traje jedna seansa?

U proseku, jedna seansa traje između 50 minuta do 1h.

Da li je diskrecija zagarantovana?

Da! Prema kodeksu profesije sve ono što se iznese na psihoterapijskim seansama ostaje između klijenta i psihoterapeuta. U slučajevima kada psihoterapeut želi da prikaže rad sa klijentom na nekom stručnom skupu ili u naučnom radu, knjizi, superviziji… psihoterapeut treba da zatraži ličnu dozvolu od klijenta. Tada se izbacuju svi lični podaci o klijentu preko kojih bi moglo doći do prepoznavanja.


Kako da znam ko je pravi psihoterapeut za mene?

Ne postoji nešto što se zove pravi psihoterapeut. Možda psihoterapeut koji manje ili više odgovara osobi, ali pravi ne postoji. Između psihoterapeuta i klijenta se vremenom razvija jedinstven odnos poverenja koji dovodi do lične promene. Naravno, ukoliko klijent ili terapeut proceni da zajednički rad zaista ne dovodi do nikakvog poboljšanja, terapeut bi trebao da uputi klijenta na nekog drugog kolegu, ili će se klijent odlučiti za nekog drugog terapeuta po samostalnom izboru.

Da li moram imati neku vrstu psihijatrijskog problema da bih išao na psihoterapiju?

Ne! Iako je fokus psihoterapije usmeren da pomogne osobama da prevaziđu anksioznost, depresiju, različite vrste napada panike, opsesivno-kompulzivne radnje i misli, fobije, psihoterapija nije usmerena samo na date vrste problema.

Psihoterapija može da služi i ljudima koji žele da malo više saznaju o sebi, da unaprede svoje veštine komunikacije, da ojačaju svoje kapacitete, da lakše i brže dostignu ciljeve koje su sebi postavili.

 
Da li je važno koju vrstu terapije odabrati?

Načelno, nije važno koji psihoterapijski pravac će klijent odabrati za sebe. Uglavnom je bitno da se klijent oseća dovoljno slobodno da sa svojim psihoterapeutom podeli probleme pristupu u radu kako bi se terapeut dovoljno dobro prilagodio klijentovim potrebama.

 

Kako izgleda psihoterapijska seansa?

U najvećem broju slučajeva, psihoterapija predstavlja jednu vrstu sistematičnog razgovora koji se odvija oko tema koje klijent odabere – specifičnog problema, osećanja ili događaja sa kojima se suočava u periodu između seansi.

Razgovor, takođe, ne mora biti jedini element psihoterapijskih seansi. Određeni psihoterapijski pravci u rad mogu uključiti i neke kreativne aktivnosti poput crtanja ili pisanja. Drugi terapeuti koriste telesne vežbe ili vežbe relaksacije, meditacije i sl. Ponekad se psihoterapija odvija i između seansi jer će vam psihoterapeut zadati određene „domaće zadatke“ ili aktivnosti koje treba da pokušate da uradite između seansi.

 

Da li je važno odabrati muškog ili ženskog psihoterapeuta?

Najkraće moguće rečeno – nije važno. Sa dovoljno stručnim terapeutom i aktivnom željom klijenta da radi na sebi i svojim problemima, terapija može biti uspešna bez obzira na pol. Ukoliko i dalje to predstavlja problem ili stvara neke nedoumice, svakako bi to trebala da bude jedna od tema za razgovor sa terapeutom.

 

Koliko dugo traje psihoterapija?

Na ovo pitanje ne postoji konkretan i precizan odgovor. Psihoterapija može da traje samo nekoliko susreta, ali može da potraje mesecima, pa i godinama. Težina problema, njegovog vremenskog trajanja, perzistencije problema, stručnosti terapeuta, aktivnosti klijenta, pravac u psihoterapiji... i još mnogi drugi faktori utiču na dužinu trajanja terapije. Svaka osoba je individua za sebe i ne postoje jasno razgraničen vremenski period koliko terapija traje da bi dovela do željenog stanja.

Što se tiče samih dolazaka na nedeljnom ili mesečnom nivou, oni se uspostavljaju u dogovoru sa klijentom i njegovim mogućnostima i potrebama.

  

Da li će psihoterapeut pokušati da me promeni po nekom svom modelu ili po nečijem modelu?

Ne. Psihoterapija nije ukalupljavanje ljudi po nekom modelu u koji veruje psihoterapeut, već pomoć osobi da nađe i ostvari najbolju verziju sebe, svoju autentičnu ličnost. Psihoterapeut ne sme da bude drveni advokat roditelja, prijatelja, partnera ili institucije. On mora raditi za klijenta i zajedničkim snagama ići putevima da pronađe sebe. Psihoterapija se može obavljati samo sa osobama koje žele i hoće lični rad.