Najčešća pitanja

Koliko traje seansa?

Seansa traje između 50 minuta do 1h.

Da li je diskrecija zagarantovana?

Da! Prema kodeksu profesije sve ono što se iznese na psihoterapijskim seansama ostaje između klijenta i psihoterapeuta. U slučajevima kada psihoterapeut želi da prikaže rad sa klijentom na nekom stručnom skupu, knjizi, superviziji… psihoterapeut treba da zatraži ličnu dozvolu od klijenta. Tada se izbacuju svi lični podaci o klijentu preko kojih bi moglo doći do prepoznavanja.

Kako psihoterapija pomaže?

Pre nekoliko dana razgovarao sam sa ocem o psihoterapiji. Iako se ovim poslom bavim godinama, otac je kao da sam tek počeo da radim pitao: „A šta vi radite na toj... psihoterapiji? O čemu tamo pričaš sa svojim pacijentima?”.

Odgovorio sam jednostavno – razgovaramo. Ne postoji šablon niti specifična tema o koje se treba strogo držati. Emotivne i psihičke probleme rešavamo isključivo razgovorom.

Klimnuo je glavom: „A kako se to čovek promeni samo razgovorom?”