Najčešća pitanja

Koliko traje jedna seansa?

U proseku, jedna seansa traje između 50 minuta do 1h.

Da li je diskrecija zagarantovana?

Da! Prema kodeksu profesije sve ono što se iznese na psihoterapijskim seansama ostaje između klijenta i psihoterapeuta. U slučajevima kada psihoterapeut želi da prikaže rad sa klijentom na nekom stručnom skupu ili u naučnom radu, knjizi, superviziji… psihoterapeut treba da zatraži ličnu dozvolu od klijenta. Tada se izbacuju svi lični podaci o klijentu preko kojih bi moglo doći do prepoznavanja.

Lajf-koučing, savetovanje i supervizija

Supervizija

 

Vaš psihoterapeut je pod supervizijom. Razlog za brigu? Verovatno ne.

Svi koji nisu upućeni u ovu oblast mogu se zapitati - šta zapravo znači supervizija? U globalu supervizija se često povezuje sa poslovima na početničkoj poziciji. Nikako ne možemo da zamislimo „direktora pod supervizijom“ jer bi to značilo da u odredjenom sektoru neke firme nešto ne funkcioniše kako treba, pa je potreban neko ko bi nadgledao rad nadležnog. U psihoterapiji je stvar nešto drugačija.

Kako psihoterapija pomaže?

Pre nekoliko dana razgovarao sam sa ocem o psihoterapiji. Iako se ovim poslom bavim već godinama, otac je znatiželjno, kao da sam tek počeo da radim upitao: „A šta vi radite na toj... psihoterapiji? O čemu ti pričaš sa svojim pacijentima?”.

Odgovorio sam jednostavno – razgovaramo. Ne postoji šablon razgovora, niti specifična tema o kojoj treba pričati. Emotivne i psihičke probleme sa klijentima rešavam isključivo razgovorom.

Klimnuo je glavom i značajno pogledao – „A kako se to čovek promeni samo razgovorom?”